Menu
Giới thiệu
Chúng tôi là ai ?
dieu khac an nhan

Cơ sở tạc tượng An Nhân

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề điêu khắc tượng gỗ tại làng Dư Dụ (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội), nghệ nhân Nguyễn Thuyến (còn có tên gọi Hà râu) rất tự hào về xuất xứ của mình.

Gần 20 năm đi vào hoạt động, anh Hà chuyên tâm vào công việc tạc tượng Phật theo yêu cầu của quý thầy và các chùa. Anh chia sẻ “Cơ sở của mình luôn giữ vững lòng kính ngưỡng Tam bảo, lấy niềm tin sâu sắc vào Phật pháp làm kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình”. Đã có hàng ngàn pho tượng lớn nhỏ khác nhau được truyền thần từ đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng yêu nghề kính Phật của anh Hà.

Chứng Nhận & Giải Thưởng

Sản phẩm nổi bật

Tượng Phật Quan Âm Bằng Gỗ

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phật Di Lạc

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Thần Hộ Pháp

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Tổ Đạt Ma Đứng

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Văn Thù

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Bồ Đề Đạt Ma

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Bổn Sư Liên Hoa

Gọi để biết giá

Tượng Chuẩn Đề Bằng Gỗ

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phật Bổn Sư

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng gỗ mít
Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Quan Âm Tự Tại

Gọi để biết giá

Tượng quán âm tự tại 03

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Diện Quan Thánh

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Thần Hộ Pháp 03

Gọi để biết giá

Tượng tổ đạt ma bằng gỗ

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ A Di Đà

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Quan Âm Ngồi

Gọi để biết giá

Tranh Phù Điêu

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Phù Điêu

Gọi để biết giá

Tượng gỗ bồ tát

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 05

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 06

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 07

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 08

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 09

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 10

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 11

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 12

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 13

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 14

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 15

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 16

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 17

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 18

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan âm bồ tát 19

Gọi để biết giá

Phù điêu hộ pháp bằng gỗ

Gọi để biết giá

Tượng gỗ tam thế phật 01

Gọi để biết giá

Tượng gỗ tam thế phật 02

Gọi để biết giá

Tượng gỗ tam thế phật 03

Gọi để biết giá

Tượng gỗ thần hộ pháp 05

Gọi để biết giá

Tượng gỗ thần hộ pháp 06

Gọi để biết giá

Tượng gỗ thần hộ pháp 07

Gọi để biết giá

Phù điêu quan thế âm bồ tát

Gọi để biết giá

Phù điêu rồng bằng gỗ

Gọi để biết giá

Tượng gỗ A di đà

Gọi để biết giá

Tượng gỗ Phật Bổn Sư

Gọi để biết giá

Tượng gỗ quan công nhỏ

Gọi để biết giá

Tượng Phật Bằng Gỗ

Gọi để biết giá

Diện Gỗ Bồ Tát Quan Âm

Gọi để biết giá

Diện Gỗ Quan Âm Bồ Tát

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Ngũ Lạc

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Ông Thọ

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phật Adida 02

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phật Bổn Sư

Gọi để biết giá

Tượng gỗ phật 10

Gọi để biết giá

Tượng gỗ phật 11

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phật Di Lạc

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Quan Âm Ngồi Khám

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Tam Thế Phật 04

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Phổ Hiền Bồ Tát

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Phúc Lộc Thọ

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Tam Thế Phật

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Thiên Thủ Thiên Nhãn

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Văn Thù Bồ Tát

Gọi để biết giá

Tranh Gỗ Văn Thù Bồ Tát 02

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Chuẩn Đề

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Hộ Pháp

Gọi để biết giá

Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ 02

Gọi để biết giá

Bộ Tượng Phật Bằng Gỗ 02

Gọi để biết giá
Tin tức
Theo quan niệm dân gian về phong thủy, nhiều người thích bài trí tượng phong thủy nhà ở nhằm trang trí và chuyển hóa năng lượng, hút tài lộc, may mắn, thi cử học hành đỗ đạt...
Đặt tượng và treo tranh trong nhà đang được xem là xu hướng trang trí nội thất ưa chuộng hiện nay. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số tượng cũng như ý nghĩa của từng pho tượng thường được đặt trong nhà.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề điêu khắc tượng gỗ tại làng Dư Dụ (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội), nghệ nhân Nguyễn Thuyến (còn có tên gọi Hà râu) rất tự hào về xuất xứ của mình.